הספרים ההסטוריים - מלכות דוד

01-004-31

חומר חיצוני

עיונים בספר שמואל - ממלכות שמואל למלכות דוד - מחברת בחינה של דב כהן