השפעתם של מגורשי ספרד על חיי הרוח והחברה בקהילות צפון אפריקה

04-521

הרב ד"ר משה עמאר

תאריכי הבחינות: 1/7/03 08:30, מועד ב': 14/09/03  08:30 נכון ל15/5

עדכון אחרון: 26/09/2003 13:14

סיכומי שיעור תשס"ג

15/4, 22/4 - לא התקיימו שיעורים , 18/2 - חסר סיכום שיעור , 31/12, 13/05 - סיכומי שיעור חלקיים

מסכם: רן גולן

סמסטר א': 22.10.02 - 29.10.02 - 5.11.02 - 12.11.02 - 19.11.02 - 26.11.02 - 10.12.02 - 17.12.02 - 24.12.02 - 31.12.02

סמסטר ב': 11.2.03 - 25.2.03 - 4.3.03 - 11.3.03 - 25.3.03 - 01.04.03  - 08.04.03 - 29.04.03 - 13.05.03  -  20.05.03  -  27.05.03  -  03.06.03  

מחברת קורס מרוכזת - רן גולן

מסכם: דביר הדרי

סיכום למבחן

מבחנים משנים קודמות

שאלות חזרה למבחן תשס"ג , הצעה לפתרון שאלות חזרה למבחן - רן גולן , הצעה לפתרון שאלות חזרה למבחן - דביר הדרי

תשס"ב: מועד א' , שאלות חזרה למבחן