בעיית הנציג בדיני חברות:

 בין ממשל תאגידי ודרכי אכיפה

 

99-526

עו"ד הדס אהרוני ברק

 

 

תשע"ב:

סיכומי פסיקה :

         סיכומי פסיקה - שגית חדד - תשע"ב

מבחנים :

          תשע"ב- מועד א'