סוגיות מתקדמות בדיני קניין

99-553

ד"ר אבי בל

עו"ד יהודה ריסקין

עדכון אחרון: 19/03/2012 11:55

מחברות קורס:   

         מחברת קורס מצטברת ומחברת בחינה - תשע"ב - רן מחלב

         מחברת קורס מצטברת - תשע"א - נעמה הולצמן

מבחנים משנים קודמות:

          תשע"א - מועד א' +  פתרון בציון 90- נעמה הולצמן

          תשס"ט - מועד א'

תשס"ח - מועד א' + פתרון בציון 94 - מיכל עמוסי  , מועד ב'