אשנב לחשבונאות

99-564

רו"ח ישראל אנגל

 

עדכון אחרון: 22/09/2005 20:45

סיכומי שיעור

תשס"א:

מחברת קורס מצטברת - יאיר כהן (תודה לרועי כהן)


מבחנים משנים קודמות

תשס"ד - מועד א , מועד ב

תשס"ג - מועד א + פתרון בציון 92מועד ב + פתרון

תשס"ב - מועד א , מועד במועד ג

מקורס בעל שם דומה: "מבוא לחשבונאות":   תשנ"ח מועד א , תשנ"ט מועד אתשנ"ט מועד ב