מיסוי מקרקעין

תואר שני לעו"ד - מסלול מסחרי

99-606

ד"ר דוד אלקינס

עדכון אחרון: 12/10/2006 01:29

לקורס מיסוי מקרקעין לתואר ראשון

סיכומי שיעור

תשס"ד:

סילבוס


תשס"א:

מחברת קורס מצטברת


תש"ס:

מחברת קורס מצטברת


הכנה למבחן

סיכום הקורס - תשס"א - אינדקס

סיכום פסיקה - תשס"א


מבחנים משנים קודמות

תשס"ה - מועד א' - פתרון רשמי, סמסטר ב' - מועד ב'

תשס"ג - מועד א' , מועד ב'

תש"ס - מועד א' , מועד ב'

תשנ"ט - מועד א' , מועד ב'

תשנ"ז - מועד ב'