דיני קנין

תואר שני למנע"ס

99-650

ד"ר טלי מרגלית

עדכון אחרון: 21/01/2005 19:12

סיכומי שיעור

תשס"ד:

סילבוס תשס"ד , סילבוס למבחן

מחברת קורס מצטברת - נגה רחמני (מנע"ס)

מחברת קורס מצטברת - מאיר שקד (רו"ח)

מחברת קורס מצטברת - אפרת צפריר (רו"ח)

תשס"ה:

מחברת קורס מצטברת - חזי עבודי


פסיקה וחקיקה

תקציר פסיקה

חקיקה (חלקי) - תשס"ד

תקציר פסיקה - אפרת צפריר


הכנה למבחן

תשס"ד:

תקציר למבחן - שאול סיטון

שאלות לדוגמא

תקציר למבחן - אפרת צפריר