משפט העבודה הקיבוצי

99-920

פרופ' שרייבר צבי

עדכון אחרון: 23/06/2010 20:57

סיכומי שיעור

תש"ע:

          מחברת קורס מצטברת - רינת גנון

תשס"ח:

          מחברת קורס מצטברת - אידן רגב 


הכנה למבחן

         מחברת הכנה למבחן - תש"ע - שירלי רימברג

        מחברת הכנה למבחן - תש"ע - עידו שמחי


מבחנים משנים קודמות

תש"ע - מועד א' + פתרון בציון 90 - שירלי רימברג + פתרון בציון 89 - אנונימי + מועד ב' + פתרון בציון 94 - הדרה בוכריס + פתרון בציון 93 - רינת

תשס"ח - מועד א'