סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה

99-927

ד"ר אבי בל

עו"ד יהודה ריסקין

עדכון אחרון: 01/03/2012 17:11

 

 

סיכומי שיעור:

תשע"א:

           מחברת קורס מצטברת - משה וילינגר

תשס"ח:

           מחברת  קורס מצטברת - נירית הושיה

 

מבחנים משנים קודמות:

תש"ע- מועד א', מועד ב' + פיתרון רשמי

תשס"ט-  מועד א' + פיתרון