מיסוי שוק ההון

99-932

רו"ח גרי אגרון

 

 עדכון אחרון: 07/06/2009 22:37

סיכומי שיעור

תשס"ט:

          מחברת קורס מצטברת - יואל ברוכין

תשס"ו:

סילבוס

תשס"ה:

מסכם: בצלאל פוטשבוצקי

25.10.04

מסכם: ליאור צירלין

18.10.04


תשס"ד:

סילבוס


הכנה למבחן

תשס"ו:

          מחברת בחינה - יעלה רביבי

תשס"ה:

חומר הכנה למבחן מתומצת של גל מדובר - קובץ ראשון , קובץ שני


מבחנים משנים קודמות

תשס"ט - מועד א

תשס"ו - מועד א , מועד ב

תשס"ה - מועד א , מועד ב

תשס"ד - מועד א + פתרון בציון 98 - נעמה שפי , מועד ב

תשס"ג - מועד א , מועד ב

תשס"ב - מועד א

תשס"א - מועד א