היבטים משפטיים במנהל המדינה

99-963     

  עו"ד חגית ברסטל-גינת

 

 

עדכון אחרון: 08/12/2006 19:12

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס


תשס"ה:

סילבוס


תשס"ג:

מחברת קורס מצטברת - ישעיה ירון וגיל אייל


הכנה למבחן

תקציר הקורס (תשס"ג) - הוכן ע"י ישעיה וגיל


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - מועד א'

תשס"ה - מועד א'

תשס"ד - מועד ב'

תשס"ג - מועד א' , מועד ב'

תשס"ב - מועד א' , מועד ב'