בחינת יסוד במושגי יהדות

מידע כללי על המבחן - נכון ל-2003

מבחנים משנים קודמות

מבחן אלול תשס"ו

מבחן סיון תשס"ו

מבחן טבת תשס"ו

מבחן כסלו תשס"ה

מבחן תשרי תשס"ג

מבחן אדר ב' תשס"ג

מבחן שבט תשס"ג

מבחן כסלו תשס"ב

מבחן אייר תשס"ב

מבחן תשנ"ט

אוסף מבחנים משנים קודמות - בר אילן + מכללת אשקלון (שלוחה של בר-אילן)