מועדון הדיבייט של הפקולטה למשפטים -בר אילן

Law School of Bar-Ilan
Debate Club (LDC)

מועצת הסטודנטים של משפטים גאה להציג את מועדון הדיבייט של הפקולטה.

רקע - במהלך השנה ייערכו שיעורים שבועיים על אומנות הדיבור (רטוריקה). שיעורים אלה יועברו על ידי מיטב הרטוריקנים בארץ. במהלכם יתרגלו הסטודנטים את הטכניקות שלמדו בתיאוריה, תוך שהם מתחרים על פי חוקי משחק הדיבייט.

הגדרות:
"מושן" (Motion ) - הצעת החוק שמועלה על ידי השופטים. לדוג' "בית זה יתיר את קיומה של התחבורה הציבורית בימי שבת ומועדי ישראל".
ממשלה - קבוצה המעלה טיעונים בעד הצעת החוק. הממשלה מתחלקת לשתי קבוצות (שגם הן מתחרות בינן לבין עצמן): מ1 ומ2. כל קבוצה מורכבת משני שחקנים, אלה משתפים פעולה למען השגת הניצחון בדיבייט;
אופוזיציה - קבוצה המעלה טיעונים נגד הצעת החוק. האופוזיציה מתחלקת לשתי קבוצות (שגם הן מתחרות בינן לבין עצמן): אופ1 ואופ2. כל קבוצה מורכבת משני שחקנים, אלה משתפים פעולה למען השגת הניצחון בדיבייט;
קלאש (Clash)- סלע המחלוקת, הנושא המרכזי בהצעת החוק עליו מתווכחים הצדדים.
ריבטל (Rebattel) - התגובה שמעניק השחקן לטיעוניו של יריבו, שעמד על הבימה לפניו. למעשה, מדובר בניסיונות לסתור את טיעוני היריב (רק לאחר מכן יעלה השחקן טיעונים חדשים).


כללי המשחק:
    בתחילת כל דיבייט מועלה נושא לדיון, כאשר נציג ממ1 עולה ראשון ( הוא מכונה ראש הממשלה) ומציג את הבעיה, את הצעת החוק ומסביר כיצד הצעת החוק נועדה לפתור את הבעיה. בד בבד הוא מעלה טיעונים בעד הצעת החוק. מיד אחריו יעלה נציג אופ1 (הוא המכונה יו"ר האופוזיציה) שינסה לסתור את טיעוניו של ראש הממשלה באמצעות הריבטל. לאחר הריבטל הוא יעלה טיעונים, מצידו, נגד הצעת החוק תוך הדגשת הפגמים בה. וכך יעלו ויבואו שאר השחקנים תוך שהם סותרים את דברי קודמיהם ומעלים טיעונים חדשים בעד הצעת החוק. השחקן האחרון מסכם את עיקרי הטיעונים של שתי הקבוצות, תוך שהוא מנסה להסביר מדוע גוברים טיעוניי קבוצתו על אלה של הממשלה.
אורך נאום: 7 דקות.
מספר משתתפים: 8 שחקנים.

 

 **פרטים נוספים בנוגע להרשמה למועדון יימסרו בתחילת השנה**