נושאים במקרא - המלחמה במקרא

01-010-06

שלום ומלחמה במקרא - קורס מתוקשב (01-098) - ד"ר אלגביש

תשס"ח:

מחברת קורס מצטברת - מוטי קינד

 

המלחמה במקרא

מחברת בחינה - דוד שוורצבאום