פורמליזם וערכים במשפט העברי

99-562

ד"ר חיים שפירא

עדכון אחרון: 05/03/2006 12:47

סיכומי שיעור

תשס"ד:

מחברת קורס מצטברת - גל אלהרר

מחברת קורס מצטברת - ארז יוסף

מחברת קורס מצטברת - דב כהן


תשס"ג:

מחברת קורס מצטברת - יחיאל ויינרוט

מחברת קורס מצטברת - חזי מרגלית


חומר קריאה - תשס"ד

מקורות 1 - טעמי המצוות

מקורות 2 - טעמא דקרא

מקורות 3 - בן סורר ומורה

מקורות 4 - דין וטעם

מקורות 5 - כבוד הבריות בהלכה

מקורות 6 - דרכי נועם ודרכי שלום

מקורות 7 - משום איבה

מקורות 8 - ועשית הישר והטוב

מקורות 9 - פרשנות תכליתית במדרשי הלכה


מבחנים משנים קודמות

תשס"ד - מועד א'

תשס"ג - מועד א'