ההיסטוריה של המשפט הישראלי

תואר שני למנהל עסקים - קורס השלמה

99-655

ד"ר ניר קידר

עדכון אחרון: 05/07/2007 20:55

לקורס היסטוריה של המשפט לתואר ראשון - לחץ כאן

סיכומי שיעור

תשס"ד:

סילבוס

מחברת קורס

מחברת קורס נוספת


סיכומי מאמרים

סילבוס + סיכומי מאמרים (חדשים וישנים) - מסכמים שונים - תשס"ז

אורי ידין, "פרקי יומן": עמ' 17-68 - שלומית הרץ - תשס"ז

שלמה בן עמי, "על הזמן הקצר ועל הזמן הארוך": עמ' 14-27 - שלומית הרץ - תשס"ז

ניר קידר, "מבט חדש על הקמת מע' המשפט הישראלית": עמ' 1-25 - שלומית הרץ - תשס"ז

רון חריס, "המשפט הישראלי": עמ' 127-134 - שלומית הרץ - תשס"ז

סנדי קדר, "קרקע, לאום, ודיני ההתיישנות הרוכשת בישראל": עמ' 674-687, 726-747 - שלומית הרץ - תשס"ז

יצחק זמיר, "המשפט הציבורי- מהפכה או התפתחות?": עמ' 563-571 - שלומית הרץ - תשס"ז

שחר, חריס, גרוס, "נוהגי הסתמכות של ביהמ"ש העליון": עמ' 119-129 - שלומית הרץ - תשס"ז


מבחנים משנים קודמות

תשס"ד - מועד א , מועד ב