מיסוי תאגידים

תואר שני לרו"ח

99-683

עדכון אחרון: 25/09/2004 12:02

סיכומי שיעור - עו"ד אלדד בן-רובי (קבוצה 02)

מחברת קורס תשס"ד - מאיר שקד

תשס"ד:

סילבוס

:ראשי פרקים, שהועברו ע"י המרצה
כל הזכויות שמורות למרצה (c)

תרשים סעיף 104 , פירוק חברות , מיסוי חלוקות , מיסוי מכירת מניות , שינוי מבנה-סעיפים 103 ו105

שינוי מבנה-סעיף 104 , תרשים סעיף 103

הוראות ייחודיות 


תרגילים

          פתרון תרגיל מס' 1 - חישוב רווח הון

          תרגיל מס' 2 + פתרון


הכנה לבחינה

         מחברת מקוצרת למבחן (תשס"ד) - מאיר שקד


מבחנים משנים קודמות

          תשס"ד - מועד א + פתרון