משא ומתן חלוקתי

תואר שני לעו"ד

99-688

מטרת הקורס: בניית רפרטואר סגנונות לניהול מו"מ מתוך שאיפה לפתרון WIN WIN כאשר הצדדים בעלי המוכנות והבשלות הנדרשת.

 

עדכון אחרון: 24/11/2009 14:04

מחברות קורס

ד"ר מיכל אלברשטיין:

מחברת קורס מצטברת - מירב כהן-חושן

ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר:

מחברת קורס תשס"ד - בועז וימר (על בסיס המחברת של שרון עזרא תשס"ג)

מחברת קורס תשס"ג - שרון עזרא (סיכום זה עודכן ואושר ע"י המרצה כחומר רקע כללי לקורס)


הכנה למבחן

סיכום זה אושר ע"י המרצה כחומר רקע כללי לקורס

תמצית הקורס למבחן תשס"ג - איריס סלוצקר


מבחנים משנים קודמות

תשס"ט - מועד א' , מועד ב' + פתרון בציון 93 - יסמין אברהמי

תשס"ח - מועד א' + פתרון

תשס"ד - מועד א' , מועד ב'

תשס"ג - מועד א'

שאלות לדוגמא


קישורים

לתוכנית הבינתחומית למשפט, רציונליות, אתיקה וצדק חברתי

אתר "סולחה" - פורטל הגישור הישראלי

כתבה: הליך חדש - "משפט שיתופי" בסכסוכי גירושין

כתבה: גישור - דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

כתבה: אמנת גישור תיחתם ב- 14/1/03

כתבה: מקומם של עוה"ד בתהליך הגישור