משפט ורציונליות

99-906

ד"ר יובל פלדמן

עדכון אחרון: 12/08/2007 12:37

סיכומי מאמרים

Victims and the Death Penalty - Madler&Rose (פלילי) - שרון שלמה

Is Justice Just Us? - Tyler&Darley (אכיפה) - יעל גבאי  

Citizen Discontent with Legal Procedures -Tyler - יסמין יעקב