סוגיות במשפט התלמוד ומחקרו

99-918

ד"ר עמיחי רדזינר

 

 

עדכון אחרון: 15/10/2006 00:41

סיכומי שיעור

תשס"ה:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - תמר כהנא (השלמות מלירז)


סיכומי מאמרים

הערכים "תלמוד בבלי" ו"תלמוד ירושלמי" מתוך האנציקלופדיה העברית - תודה לתמר פוגל


מבחנים משנים קודמות

תשס"ה - מועד ב