אפליה בעבודה

 

99-954

פרופ' צבי שרייבר

חוות דעת הסטודנטים לגבי המרצה

 

עדכון אחרון: 07/06/2009 22:32

סיכומי שיעור

תשס"ט:

מחברת קורס מצטברת- גלית שוקרון

מחברת קורס מצטברת - נילי טאו


 

תשס"ו:

מחברת קורס מצטברת - אליס פרידמן


תשס"ב:

מחברת קורס מצטברת - צפנת שובל

מחברת קורס מצטברת - חן כהן


סיכום פסקי דין

         סיכום פסקי דין (תשס"ט)- אביטל   


מבחנים משנים קודמות

          תשס"ט - מועד א,

תשס"ב - מועד א, מבחן לדוגמא