מיזוגים ורכישות

99308

ד"ר אסף חמדני

 

 

 

עדכון אחרון: 19/02/2008 20:14

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס


תשס"ה:

מסכם: אשחר ארז

השיעורים מסוכמים ע"פ נושאים ועל כן כל קובץ  מכיל מס' שיעורים .

28.02.05 - 07.03.05 - 14.03.05 - 21.03.05 - 10.04.05 - 16.05.05 - 23.05.05 - 30.05.05 - 15.06.05


הכנה למבחן

מחברת הכנה למבחן - 2006 - אסתר קירמה, ישראל קופלביץ', רפאל שלהב

טבלה - שיקולים ברכישת חברות


מבחנים משנים קודמות

תשס"ז -מועד א' + פיתרון בציון 91 , מועד ב'

תשס"ה - מועד א' + פיתרון בציון 90 , מועד ב'