דיני עבודה במשפט העברי

99-387

מר בנימין בראון

 

עדכון אחרון: 06/04/2007 11:44

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - יזהר יצחקי

 


 חומרי קריאה

מקורות 1 - הנחת השוויון והנחת אי השוויון

מקורות 2 - מהותם של יחסי עובד מעביד

מקורות 3 - כוח המנהג בדיני עבודה

מקורות 4 - זכות האכילה מפירות המעביד

מקורות 5- איסור הלנת שכר שכיר- החפץ חיים

מקורות 6 - חובת הנאמנות של העובד

מקורות 7 - התאגדות מקצועית וזכות השביתה

מקורות 8 - שביתת מורים