סוגיות מתקדמות בדיני מסים

99-592

ד"ר צילי דגן

 

 

עדכון אחרון: 12/10/2006 19:42

סיכומי שיעור

תשס"ד:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - רועי כהן

מחברת קורס מצטברת - רועי שמיל - מבוסס על סיכום מאת רועי כהן


תשס"א:

מחברת קורס מצטברת - אבינועם


פסיקה

סיכום פסקי דין - מוראן, אנגל וגולדשטיין


מבחנים משנים קודמות

תשס"ד - מועד א , מועד ב , מועד ג

תשס"א - מועד א , מועד ב