דיני ביקורת פנימית וחיצונית

99-765

תואר שני למבקרי פנים

עו"ד גדעון פישר

עדכון אחרון: 18/02/2006 18:46

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - ערן גרוברגר

מחברת קורס מצטברת - יעל זיו


הכנה למבחן

טבלאות סיכום - ילנה פופצוב

טבלאות מתוך ספרו של ניסים מזרחי - חיים סופר