ניתוח התנהגותי של המשפט

99-394

ד"ר פלדמן יובל

עדכון אחרון: 20/08/2010 16:12

סיכומי שיעור

תשס"ח:

מחברת קורס מצטברת - הדס פריאון

מאמרים

סיכום מאמר מבוא - משפט ופסיכולוגיה + מצגת - שירלי ועידו

סיכום מאמר חוזים + מצגת - נטלי

סיכום מאמר נזיקין - אחריות למוצרים פגומים + מצגת - אנונימי

סיכום מאמר סודות מסחריים + מצגת - אסף

מצגת החוזה הפסיכולוגי החדש - אוריין

סיכום מאמר פלילי + מצגת - אביאל

הכנה לבחינה

מחברת הכנה לבחינה - שירלי רימברג

מחברת הכנה לבחינה- גל


מבחנים

תש"ע: מועד א'

תשס"ט: מועד א'