דיני מסים עקיפים

99-542    

ד"ר קובי נוסים 

     

 

עדכון אחרון: 14/06/2006 07:31

חומר נוסף בקורס נמצא באתר הלמידה המתוקשבת - http://hl2.biu.ac.il. לקבלת שם משתמש וסיסמה יש לפנות למרצה.

סיכומי שיעור

 תשס"ו:

סילבוס


תשס"ה:

סילבוס

לבקשת המרצה,  לא יועלו לאתר סיכומי השיעור


תשס"ד:

מחברת קורס 1 - האונ' העברית - תשס"ב


סיכומי פסיקה

מירקור עיקרי הדברים ע"י ליאור צירלין תשס"ה:
ע"א 278/88 צבי פפר ,
הע"א 733/89 ארם משחקים נ' מע"מ גוש דן , ע"ש 147/87 קידן נ' מנהל המכס חיפה , ע"ש 224/87 רמדו נק מע"מ (רמדו 1) , ע"ש 48/87 חברת חלקות נ' מנהל המכס חיפה , ע"ש 504/80 מרכז הירידים נ' מנהל מע"מ , ע"ש 98/90 כהן שלמה נ' מנהל המכס , ע"א 243/86 המלבלב נ' מנהל המכס


הכנה למבחן

ד"ר נוסים עונה לשאלות במסגרת פרוייקט שו"ת מרצים - תשס"ה

ליאור צירלין תשס"ה - מיפוי נושא-חקיקה-פסיקה , תרשים ניתוח אירועון


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - מועד א - פתרון בציון 98

תשס"ה - מבחן לדוגמא , מועד א + פתרון בציון 91 - ליאור צירלין + פתרון בציון 91 - עומר וגנר

מקור חיצוני - אונ' העברית - אנה שניידר - תשס"ד מועד א , המרכז הבינתחומי - יורם מרגליות


קישורים

חקיקה עיקרית ופסיקה עקרונית לגבי מסים עקיפים - משרד האוצר

סוגי מסים והרפורמה במס (ועדת בן-בסט) - אתר סנונית