הדין המשמעתי

99-595

השופט מנחם (מריו) קליין

עדכון אחרון: 02/03/2014 00:24

סיכומי שיעור

תשע"ד:

         מחברת קורס מצטברת - ארז נעים

תשע"ג:

         מחברת קורס מצטברת - ענת גוש חלב

תשע"א:

         מחברת קורס מצטברת - מירי ביטון

תש"ע:

מחברת קורס מצטברת - מירב הירש


תשס"ח:

מחברת קורס מצטברת - יוספה כהנא

מחברת קורס מצטברת - יונתן מודריק


תשס"ז:

מחברת קורס מצטברת - יזהר יצחקי

מחברת קורס מצטברת - אלירן בן-אליעזר


תשס"ו:

סילבוס


הכנה למבחן

סיכום טבלת השוואה בין ערכאות משמעתיות סטטוטוריות בישראל - ארז נעים - תשע"ד

מחברת בחינה - הדס פריאון - תש"ע

שאלות לדוגמה (שיחזור שאלות מועד א' תשס"ט) - תש"ע

שאלות לדוגמה - תשס"ז

שאלות הכנה לבחינה - מתן כהנא - תשס"ח

תשובות הכנה לבחינה על פי מחברתו של יזהר יצחקי - מתן כהנא - תשס"ח