ספר מלכים - דוד המלך

08-546

סיכומי שיעור תשס"ב

מסכמת: סנדי ליפשיץ

31.10.01 - 7.11.01 - 14.11.01 - 28.11.01 - 19.12.01 - 26.12.01 - 9.1.02 - 16.1.02 - 23.1.02 - 13.3.02 - 20.3.02 - 27.3.02 - 17.4.02 - 24.4.02 - 1.5.02 - 8.5.02 - 15.5.02 - 22.5.02 - 5.6.02


תקצירים

סיכום אמצעים אמנותיים

סיפורים כפולים

תכונותיו של דוד

תמצות ערכים


סיכומי מאמרים

מאמר 1

מאמר 2

מאמר 3