צנעת הפרט במשפט העברי

99-510

ד"ר איתמר וורהפטיג

 

עדכון אחרון: 14/02/2013 17:19

תשס"ד:

סילבוס


מקורות

תשס"ג:

רכילות

פרק שביעי הלכה י"א של הרמב"ם

עבודה זרה


הכנה למבחן

מחברת הכנה למבחן - גדעון חורש - תשע"ב

שאלות ותשובות בנקודות על מבחנים - משה בן דרור - מועד א' תשע"ב

סיכום ראשי פרקים למבחן - תשע"א

סיכום ראשי פרקים למבחן - תשס"ה


 

מבחנים משנים קודמות

תשע"ג - מועד א + פתרון בציון 90 - משה בן דרור

תשע"ב - מועד א + פתרון בציון 100 - אנונימי

תשס"ה - מועד א , מועד ב

תשס"ד - מועד א , מועד ב

תשס"ג - מועד א , דף מקורות לבחינה

תשס"ב - מועד א