הסוציולוגיה של ההלכה

סוגיית הסמכות

99-583

  פרופ' צבי זוהר  

 

 

עדכון אחרון: 26/06/2011 21:31

סיכומי שיעור

תשע"א:

             מחברת קורס מצטברת - מיכאל יגר

תשס"ט:

            מחברת קורס מצטברת - נתי בן חמו

            מחברת קורס מצטברת - אביעד שאולזון

           מחברת קורס מצטברת - מירב הירש


תשס"ה:

סילבוס


תשס"ד:

סילבוס


מקורות

מקורות מפרויקט השו"ת - תשס"ט

מקורות תשס"ה

מקורות תשס"ד


סיכומי מאמרים

          סיכומי מאמרים - מיכאל יגר

ישראל יעקב יובל - חכמים בדורם : המנהיגות הרוחנית של יהודי גרמניה בשלהי ימי הביניים

מרדכי ברויאר

יעקב אריאל - לא תסור מכל אשר יורוך : למעמדה שלח הרבנות הראשית לישראל במלאות לה 70 שנה

מנחם פרידמן- מרא דרתרא- ממנהיג לפקיד : סקירה היסטורית - סוציולוגית

לורנס קפלן - דעת תורה, תפיסה מודרנית של הסמכות הרבנית

סיכומי מאמרים - אביעד שאולזון


מבחנים משנים קודמות

תשס"ט - מועד א + פתרון בציון 95- אביעד שאולזון

תשס"ד - מועד א

תשס"ד - מועד א , מועד ב