דיני עבודה לתואר שני

מסלול רו"ח ומנע"ס

99-614

עדכון אחרון: 21/03/2006 22:36

סיכומי שיעור - השופט יצחק לובוצקי (קבוצה 01)

תשס"ד:

סילבוס

25.06.04 - 02.07.04 - 09.07.04 - 16.07.04 - 23.07.04 - 30.07.04

סיכום שיעור: תחרות מצד עובד לאחר סיום יחסי עובד מעביד


תשס"ב:

מחברת קורס ממקור חיצוני


סיכומי שיעור - ד"ר גיא דוידוב (קבוצה 02)

תשס"ד:

סילבוס קיץ תשס"ד

מחברת קורס מצטברת - נגה רחמני 

מחברת קורס מצטברת - אילן חזני

מסכמת: כרמית ניצן - הלפרט

30.08.04 - 20.09.04 - 27.09.0411.10.04 - 15.10.04

מחברת קורס מצטברת


סיכומי פסיקה

תקצירי פסקי דין - תשס"ב - השופט לובוצקי


מבחנים משנים קודמות

השופט יצחק לובוצקי:

                   תשס"ה - סמסטר קיץ: מועד א

ד"ר גיא דוידוב (קבוצה 02):

 אונ' בר אילן

תשס"ד - מועד א + פתרון בציון 94 - מירב  פיינרו

תשס"ג - מועד ב' + הצעה לפתרון - רועי צור

 אונ' חיפה

תשס"ד - מועד ב'