פרוק חברות / חדלות פרעון

לתואר שני

99-620

ד"ר דוד האן

עדכון אחרון: 03/05/2007 02:14

לקורס חדלות פרעון לתואר ראשון

לקורס חברות לתואר ראשון


סילבוס תשס"ה

סילבוס תשס"ד


מצגות תשס"ד
כל הזכויות שמורות למרצה (c)

מצגת קורס מצטברת

מצגת 1 - מבוא

מצגת 2 - הפירוק

מצגת 3 - חלוקה

מצגת 4 - ביטול עסקאות


סיכומי שיעור תשס"ד

קבוצה 01 - רו"ח

מחברת קורס מצטברת - מאיר שקד

מסכמת אנונימית

30.08.04 - 06.09.04 - 20.09.04 - 27.09.04 - 11.10.04 - 15.10.04


קבוצה 02 - מנע"ס

מסכמת: כרמית ניצן-הלפרט

27.08.04 - 03.09.04 - 10.09.04 - 13.09.04


הכנה למבחן

תקציר הקורס למבחן תשס"ד - שאול סיטון - מנע"ס


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - מועד א , מועד ב

תשס"ה - מועד א, מועד ב

תשס"ד - מועד א + פתרון , מועד קיץ + פתרון

תשס"ג - מועד א + פתרון

תשס"ג (ד"ר יואב בן-דרור) - מועד ב