חקירת עדים

תואר שני לעו"ד

99-634

עו"ד עופר ברטל/עו"ד אייל שומרוני-כהן

עדכון אחרון: 20/07/2005 15:07

סילבוס תשס"ד


סיכומי שיעור

מחברת כיתה תשס"ה - שירה אלקלעי


עבודות

אירוע מס' 1

פתרון האירוע (בציון 100) - גבי וצביקה

 פתרון האירוע (בציון 98): סיכומי תביעה , סיכומי הגנה  - גיל באיער

פתרון האירוע (בציון 97): סיכומי תביעה , סיכומי הגנה - הנא חאג' יחיא ורוא זועבי

אירוע מס' 2