עבירות לא מושלמות

99-915

ד"ר שחר אלדר

חוות דעת הסטודנטים לגבי המרצה 

עדכון אחרון: 11/04/2010 15:48

סיכומי שיעור

תש"ע

          מחברת קורס מצטברת - לימור לוי

          מחברת קורס מצטברת - איילה ברק

          מחברת קורס מצטברת - אנונימי

תשס"ח:

מחברת קורס מצטברת - צביקה אברמוביץ

מחברת קורס מצטברת - אבישי קפלן

תשס"ו:  

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - דנה יזרעאלי

מחברת קורס מצטברת - עומר וגנר


תשס"ה:  

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - אלדד פרקש


חקיקה

סעיפים 18-21 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

סעיפים 25-34 לחוק העונשין, תשל"ז-1977


הכנה למבחן

מחברת הכנה לבחינה - הדס פריאון - תש"ע

טבלת עזר למבחן - נתי בן חמו - תש"ע

סכימה לפיתרון הבחינה - הדס פריאון - תש"ע

טבלת התמצאות - הדס פריאון - תש"ע

מחברת הכנה לבחינה - אבישי קפלן - תשס"ח


מבחנים משנים קודמות

תש"ע - מועד א' + פיתרון רשמי, פיתרון בציון 97 - אנונימי, פיתרון בציון 93 - לימור לוי, מועד ב' + פתרון בציון 98 - שירלי רימברג

תשס"ט - מועד א', מועד ב' + פיתרון בציון 85 - אנונימי

תשס"ח - מועד א'

תשס"ז - מועד א'

תשס"ו - מועד א' + פתרון רשמי