סדנא במשפט פלילי (הסניגוריה הציבורית) ע"ש דיוויד וינר ז"ל

99-953

ד"ר יואב ספיר

עו"ד רחל דניאלי

חוות דעת הסטודנטים לגבי המרצה ד"ר דיוויד וינר

אתר לזכרו

 

עדכון אחרון: 11/04/2006 15:29

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס

מסכם: יזהר יצחקי

05.03.06 - 02.04.06


תשס"ה:

סילבוס

מסכם: עומר וגנר

10.10.04 (מפגש הכנה) - 31.10.04 - 21.11.04 - 28.11.04 - 05.12.04 - 26.12.04


תשס"ד: 

סילבוס


חוקים (נכון ל-תשס"ה)

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996

חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995


פסיקה

ע"פ 5628/97 מדינת ישראל נ' הסניגוריה הציבורית


עבודות

תשס"ה:  עבודה 1, דו"ח חצי-שנתי


קישורים

אתר הסניגוריה הציבורית

אתר לזכר ד"ר וינר


מקורות

הנחיות פרקליטת המדינה - עיון בחומר חקירה