דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

99-389

ד"ר אלברשטין מיכל

עדכון אחרון: 15/04/2012 21:54

סיכומי שיעור

תשע"ב:

מחברת קורס מצטברת - גדעון חורש

 

תשס"ח:

מחברת קורס מצטברת - אידן רגב

 


סיכומי מאמרים

סיכום מאמר של מיכל אלברשטיין - מדד הפורמליזם המשפטי - ורדית זעפרני

סיכום מאמר של מנחם מאוטנר - ורדית זעפרני

סיכום הספר של מיכל אלברשטיין - אנה קרנץ

 


הכנה למבחן

תשע"ב:

מחברת הכנה לבחינה - אנה קרנץ

מחברת הכנה לבחינה - ורדית זעפרני

תש"ע: 

מחברת הכנה לבחינה (תש"ע) - דורון הינדין


מבחנים משנים קודמות

תשע"ב - מועד א' + מועד א' + פתרון רשמי פתרון בציון 92 -אנה קרנץ , מועד ב' + פתרון רשמי

תש"ע - מועד א' + פתרון בציון 87 - דורון הינדין