סוגיות מתקדמות במיסוי

תואר שני לרו"ח

99-616

עו"ד אלדר בן-רובי, רו"ח

עדכון אחרון: 12/10/2006 01:50

סיכומי שיעור

מחברת קורס תשס"ד - מאיר שקד

ראשי פרקים, שהועברו ע"י המרצה:
כל הזכויות שמורות למרצה (c)

מיסוי מוניטין , מיסוי שותפויות , עקרונות אמנות , קניית אמנות , תגמול עובדים - חלק א' , תגמול עובדים - חלק ב'


תרגילים

תרגיל מס' 1 - השקעה בישראל

תרגיל מס' 2 - השקעה מחוץ לישראל


מקורות

האמנה בין ישראל לאנגליה


מבחנים משנים קודמות

עו"ד אלדר בן-רובי (לצד פרופ' יעקב נאמן):

תשס"ה (סוגיות במיסוי) - מועד ג'

תשס"ד (סוגיות במיסוי) - מועד א' + פתרון , פתרון מועד ב'

תשס"ג (מיסוי בינלאומי) - מועד א' + פתרון , מועד ב' + פתרון

תשס"ב (סוגיות במיסוי) - מועד א' + פתרון , מועד ב' + פתרון


ד"ר אמנון רפאל:

תשס"ג (מיסוי בינלאומי) - מועד ב'