המלוכה בישראל - חזון ומציאות

01-099-36/7

עד תש"ע- 01-004-05

ד"ר עמוס פריש

עדכון אחרון: 01/05/2012 08:38

סיכומי מאמרים

תשע"ב-

סיכום מאמר - מלחמות שאול ודוד - אילן ק.

מאמרים חדשים שנוספו - סרוקים + סיכום מאמר - מלחמות שאול ודוד + סיכום מאמר - אין מלך בישראל - טלמון

תשע"א-

סיכום לבחינה- גיל ביאלי

סיכום לבחינה- אייל אוליקר

תש"ע-

עדכון של סיכומי מאמרים - תודה לקרן אור שמואלי

סיכומי מאמרים - אנונימי

תשס"ט - עדכון של סיכומי מאמרים - תודה לשירלי רימברג

תשס"ח - סיכומי מאמרים- ליאת מדינה

תשס"ד - עדכון של סיכומי מאמרים - תודה לעדי ודביר , תמצית החוברת - דביר הדרי

תשס"ג - סיכומי מאמרים - פרוייקט משותף , אותם סיכומים - בפורמט PDF


שחזורי שאלות

קובץ שחזורי שאלות מהמבחן - תשע"ב

קובץ שחזורי שאלות למבחן - תש"ע

קובץ שחזורי שאלות למבחן - תשס"ח

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 7

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 6

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 5

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 4

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 3

קובץ שחזורי שאלות למבחן - 2

קובץ שחזורי שאלות למבחן