שליחות במשפט העברי

99-004

ד"ר שמשון אטינגר

 

מועדי הבחינות (נכון ל- 27/04/06): מועד א'- 01/08/06 , מועד ב' - 12/09/06

עדכון אחרון: 01/09/2006 17:59

סיכומי שיעור

תשס"ו:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - משה ברביבאי - 25.11.05 - 16.06.06

מסכמת: אירה שיף

שיעור ראשון , שיעור שני , שיעור רביעי

מסכם אנונימי

17.12.05 , 17.03.06


תשס"ה:

סיכומי שיעורים 8-1 , סיכומי שיעורים 10-9 (תודה למעיין ולחן)

(לצפייה במחברת יש לעמוד על הקישור, ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, לשמור את המסמך במקום ידוע ואח"כ לפתוח אותו שם)


סיכומי מאמרים וספרות

סיכום הספר "פרקי שליחות במשפט העברי"/ד"ר אטינגר - גיל באיער + בעריכת משה ברביבאי , שירה אלקלעי , גבי

סיכום "שליחות מכוח המשפט העברי"/ד"ר שמשון אטינגר - עמ' 19-12 - גיל באיער


חקיקה

חוק השליחות

חוק יסודות המשפט


הכנה למבחן

תשס"ו

העמודים למבחן (נכון ל- 09.06.06) - 15-29, 32 (סע'6) -45 , 47-64, 73-77, 85-98, 104-107,132-152, 160-165, 167-170,176-183,243-259 ובנוסף גם המאמר שליחות מכח הדין במשפט העברי, מחקרי משפט ד' עמ' 12-19.

הנחיות למבחן - משה ברביבאי


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - פתרון מועד א - ציון 97 - נעמה

תשס"ה - מועד א