זכויות משפטיות, פוליטיות ומוסריות

99-539

ד"ר יצחק בנבג'י

עדכון אחרון: 05/01/2011 23:15

סיכומי שיעור

תשס"ח:

מחברת מצטברת - אבי קרוננברג

מחברת מצטברת - רומן זיניגרד

מחברת מצטברת - אנונימי


תשס"ו:

סילבוס

מחברת מצטברת - עירית הלוי

מחברת מצטברת - חן בן-שלום


מבחנים משנים קודמות

תש"ע - מועד א + פתרון בציון 97

תשס"ח - מועד א

תשס"ו - מועד א'

תשס"ה - מועד א' - פתרון  בציון 90 - יעל תותחני 

תשס"ד - מועד א' - פתרון בציון 93 - גל מדובר


הכנה למבחן

מחברת הכנה לבחינה - תש"ע - רפי סלמה

מחברת הכנה לבחינה - תשס"ו - אלעד בקר , ניר בדנר