סוגיות ברכישת קרקעות

99-518

פרופ' יוסף כץ

 

עדכון אחרון: 22/09/2005 21:09

סיכומי שיעור

תשס"ג:

סילבוס

מסכמת: שרית גרטנלאוב

11.02.03 - 18.02.03 - 04.03.03 - 11.03.03

מסכמת: חן כהן

18.02.03 - 04.03.03 - 25.03.03 - 8.04.03 - 13.05.03


סיכומי מאמרים

מקומו של המשפט העברי בהליך חקיקת המקרקעין - מאמר של יוסי כץ - תודה לאסף אלרום ושרית גרטנלאוב

הארץ לא תמכר לצמיתות - מאמר של יוסי כץ - תודה לאסף אלרום ושרית גרטנלאוב


חומר עזר

תקנות פתח תקוה


הכנה למבחן

תמצית הקורס תשס"ג - טלי רצאבי


מבחנים משנים קודמות

תשס"ג - מועד א