ההלכה לנוכח תהליכי חילון רדיקליים

מחלל שבת בפרהסיא

99-557

  פרופ' צבי זוהר  

 

הערת המרצה תשס"ג: הקורס מבוסס על מחקר שנערך ע"י ד"ר צבי זוהר בשיתוף עם פרופ' אבי שגיא ופורסם בספר "מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית. מומלץ לעיין בספר לצורך הרחבה ופירוט של נושאי הקורס.

עדכון אחרון: 28/10/2013 12:15

סיכומי שיעור 

תשס"ו:

סילבוס

מחברת קורס חלקית - פנחס קראון

מחברת קורס מצטברת כוללת חומרי קריאה - יזהר יצחקי


תשס"ה:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - ניר שני


תשס"ד:

סילבוס

מחברת קורס מתומצתת - רועי כהן


תשס"ג:

מחברת קורס מצטברת - ליאור צירלין

מחברת קורס מצטברת - חן כהן

מחברת קורס מצטברת - אדי סוברי


חומר קריאה
אם לא מצויין אחרת - המקור נכון לתשס"ג

מקורות 1 - הרמב"ם - הלכות עירובין - מעודכן תשס"ה

מקורות 2 - תלמוד בבלי - מעודכן תשס"ה

מקורות - במקרא ובמדרש - מעודכן תשס"ה

מקורות 3 - שו"ת

מקורות 4 - הקודקסים הגדולים - משנה תורה וטור שולחן ארוך

מקורות 5 - שו"ת בנין ציון

מקורות 6 - שו"ת הרבי ממונקטש - כתב רש"י כתב רגיל

מקורות 7 - שו"ת הרב שטערן

מקורות 8 - הגהות רבי עקיבא אייגר

מקורות 9 - שו"ת הרב משאש

מקורות 10 - הרב משאש והרב ברודא


הכנה למבחן

מחברת הכנה למבחן תשס"ו - אלעד בקר וניר בדנר

אינדקס הקורס, תמצית הקורס, שאלות ותשובות - ליאור צירלין

ציטוטים ממקורות תשס"ה - דבורה

ציטוטים ממקורות תשס"ו - חן מר ואסף שפירא

סיכום מספרו של צבי זוהר - מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית תשס"ו - פנחס קראון


מבחנים משנים קודמות

תשע"ג - מועד א

תשס"ח - מועד א,מועד ב

תשס"ז -מועד א,מועד ב

תשס"ה - מועד א , מועד ב + פתרון בציון 98 - אורית פרומר + פתרון בציון 93 - פנחס קראון

תשס"ד - מועד א , מועד ב

שלד מבנה המבחן - כפי שנמסר ע"י המרצה - תשס"ג

תשס"ג - מועד א - מבחן והצעה לפתרון + פתרון לשאלה 1