דרכים ליישוב סכסוכים

תואר שני לעו"ד (מסלול גישור)

99-630

ד"ר מיכל אלברשטין

עדכון אחרון: 18/10/2005 11:14

סיכומי שיעור

תשס"ה:

מסכמת אנונימית

19.10.04 , 26.10.04 , 02.11.04 , 09.11.04 , 16.11.04 , 23.11.04 , 30.11.04 , 21.12.0428.12.04


תשס"ד:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - בועז וימר - מעודכנת


מבחנים משנים קודמות

תשס"ה - מועד א' - פתרון