דיני סחר בינ"ל

לתואר שני

99-679

פרופ' אריה רייך

עדכון אחרון: 19/08/2008 10:01

סיכומי שיעור תשס"ד

סילבוס , תוכנית הקורס

מסכמים: משתתפי הקורס (תודה לחנן)

23.02.04 - 01.03.04 - 15.03.04 - 29.03.04 - 19.04.04 - 03.05.04 - 10.05.04 - 17.05.04 - 24.05.04 - 31.05.04 - 07.06.04 - 14.06.04


עבודות

תשס"ד:

עבודה 4

עבודה 3

עבודה 2


מחברות קורס

מחברת קורס תשס"א 1 - אינדקס

מחברת קורס תשס"א 2 - אינדקס


חומר עזר נוסף

החלטות שיפוטיות, מאמרים, הסכמים רשמיים ותרגילים לדוגמא ניתן למצוא באתר המרצה בכתובת:http://www.biu.livedns.co.il/reich/index3.asp
לקבלת הסיסמא הנדרשת לכניסה לאתר ניתן לפנות למרצה בכתובת: reicha@mail.biu.ac.il

אתר האינטרנט של חוק המכר הבינלאומי בעריכת ד"ר רייך


הכנה לבחינה

סיכום אשראי דוקומנטרי


מבחנים משנים קודמות

פרופ' רייך:

תשס"ח - מועד א'

תשס"ד - מועד א'

תשס"ג - פתרון מועד ב


ד"ר פרז:

תשס"ג - מועד א' + פתרון , מועד ב' + פתרון