היבטים פליליים של דיני המס

תואר שני לעו"ד

99-759

ד"ר חיים גבאי

משמש כיום כפקיד שומה חולון ובעבר היה פקיד שומה חקירות

מועדי הבחינות (נכון ל- 27/04/06): מועד א'- 28/07/06 , מועד ב' - 20/09/06

עדכון אחרון: 27/07/2006 17:52

סיכומי שיעור

לא התקיימו השיעורים הבאים: 07.04.06 (פסח) , 14.04.06 (פסח)

מחברת קורס מצטברת - לימור ארד

מחברת קורס מצטברת - אורטל קנדאבי

מסכם: ליאור צירלין

10.03.06 , 28.04.06

מסכם: ארז יוסף

10.03.06 , 17.03.06 , 24.03.06 , 05.05.06 , 12.05.06

מסכמת: רינת רון

21.04.06

מסכם אנונימי

10.03.06 , 17.03.06 , 24.03.06 , 28.04.06 , 05.05.06 , 12.05.06 , 09.06.06 , 16.06.06


מאמרים וכתבות

כתבה על מאמרו "אפקטיביות האכיפה של דיני המס באמצעות הדין הפלילי" - אתר וואלה


הכנה למבחן

מצגת - תקציר הקורס - אתר רו"ח רמי אריה - www.ralc.co.il