ניתוח דו"חות פיננסיים ויסודות ביקורת פנימית

99-943

רו"ח שמואל רוזנבלום

 

 

עדכון אחרון: 03/04/2012 18:59

סיכומי שיעור

תשס"ה:

מסכם: ליאור צירלין

17.10.04 - 24.10.04 - 31.10.04 - 07.11.04 - 14.11.04 - 21.11.04 - 28.11.04 - 19.12.04 - 26.12.04 - 09.01.05 - 16.01.05

מחברת קורס מצטברת

מסכם: נתן ליבוביץ

17.10.04 - 24.10.04 - 31.10.04 - 07.11.04 - 14.11.04 - 21.11.04 - 28.11.04 - 05.12.04 - 19.12.04 - 26.12.04 - 02.01.05 - 09.01.05

מסכם: אלדד פרקש

02.01.05


תשס"ג:

מחברת קורס מצטברת - אפרת חנצ'נסקי

מחברת קורס מצטברת - אדי סוברי


מקורות

תשס"ה:

טבלאות מדדים ודו"ח יחסים פיננסיים - חברת קרגל

דו"ח הדירקטוריון - חברת קרגל - 2003

דו"חות כספיים - חברת קרגל - 2003

הפרשה לחובות מסופקים - סיכום של המרצה - 11.11.04

גילוי דעת 72 - דוח הכולל שינוי מהנוסח האחיד


הכנה למבחן

          הכנה למבחן - תש"ע

          הכנה למבחן, ניתוח דו"ח קרגל – טבלה מסכמת וסעיפי שקד

תקציר למבחן - רועי כהן - תשס"ג

תקציר למבחן


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - מועד א + פתרון בציון 91 - קרנית אקריש , מועד ב + פתרון בציון 100 + פתרון בציון 100

תשס"ה - מועד א

תשס"ד - מועד א: פתרון בציון 99 - אוריאל פרינץ

תשס"ג - מועד א: חלק א' + חלק ב' + פתרון בציון 98

תשס"א - מועד א

תשנ"ט - מועד א , מועד ב