דיני הגירושין בהלכה

99-521

ד"ר חיים שפירא

 

עדכון אחרון: 02/10/2012 11:03

סיכומי שיעור

תשע"ב:

מחברת קורס מצטברת - אידן יהושוע

תשס"ה:

מחברת קורס מצטברת - תמר כהנא


תשס"ד:

מחברת קורס מצטברת - צילה לביא

מחברת קורס מצטברת - אורטל מיארה

מסכם: אלעד אלון

24.02.04 - 02.03.04 - 09.03.04 - 16.03.04 - 23.03.04  - 30.03.04 - 20.04.04 - 04.05.04


מקורות

הלכת המורדת

מסכת כתובות ז'

סירוב לספק מזונות

עילות גירושין לזכות האישה - מומים ומחלות

זכות האישה לילד

בגידת הבעל

אלימות כנגד נשים

רמב"ם הלכות גירושין ב'


מאמרים

הרב אלישיב קנוהל ("הסכמי קדם גירושין") והרב זרח ורהפטיג ("כפיית גט")  - מסכמת: תמר כהנא

אלימלך וסטרייך - "עלייתה ושחיקתה של הלכת המורדת" - מסכמת: תמר כהנא


מבחנים משנים קודמות

תשע"ב - מועד א' + פתרון בציון 93- ינון חימי, מועד ב' + פתרון בציון 95- עידן עשוש

תשס"ה - מועד א + פתרון רשמי, מועד ב

תשס"ד - מועד א, מועד ב + פתרון בציון 100 - מרים שאצקי