חובות הנאמנים וזכויותיהם

99-987

עו"ד שלמה כרם

 

 

עדכון אחרון: 11/02/2009 23:35

סיכומי שיעור

:תשס"ו

סילבוס


:תשס"ה

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - מוריה בן-משה (עם השלמות מליאור שטלצר ומהשנה הקודמת)

מסכם: ליאור שטלצר

22.02.05 - 01.03.05 - 08.03.05 - 05.04.05 - 03.05.05 - 10.05.05


תשס"ד:

סילבוס

מסכם: אשחר ארז

02.03.04 - 09.03.04 - 16.03.04 - 23.03.04 - 30.03.04 - 04.05.04 - 11.05.04 - 18.05.04 - 01.06.04 - 15.06.04

מסכמת: אפרת אלדן

30.03.04 - 04.05.04 - 11.05.04


חקיקה

חוק הנאמנות

סעיפים רלוונטיים מחוק החברות


מבחנים משנים קודמות

תשס"ח - מועד ב + פתרון חלק א' + פתרון חלק ב' בציון 95 (תודה לתמר טייטלבאום)

תשס"ז -  מועד א + פתרון בציון 100

תשס"ו - מועד א + פתרון בציון 97 , מועד ב

תשס"ה - מועד א

תשס"ד - מועד ב

תשס"ג - מועד א , מועד ב