דיין ודיון במשפט העברי

99-501 

ד"ר יובל סיני  

 

עדכון אחרון: 04/01/2010 22:08

סיכומי שיעור

תשס"ז

מחברת מצטברת- כוכב אלקיים

מחברת מצטברת- משואה גרין


תשס"ו:

סילבוס , מקורות

מחברת מצטברת - ניר שני

מסכם: אשחר ארז

02.11.05 - 09.11.05 - 16.11.05 - 23.11.05 - 07.12.05 - 14.12.05 - 11.01.06 - 18.01.06


תשס"ה:

סילבוס , מקורות

מסכמת: עירית הלוי

20.10.04 - 28.10.04 - 10.11.04 - 23.11.04 - 01.12.04 - 15.12.04 - 05.01.05 - 12.01.05


תשס"ד:

סילבוס , מקורות


תשס"ג:

מסכמת: נורית הירשקורן

17.11.02

מסכם: יחיאל ויינרוט

13.10.02 - 20.10.02 - 27.10.02 - 3.11.02 - 10.11.02 - 17.11.02 - 24.11.02 - 8.12.02 - 22.12.02- 29.12.02


סיכומי מאמרים

מאמרי חובה - מאת אשחר ארז

בעיית מינוי הדיינים ובא כוחם/ש' אלבק - מאת שלומית אלעד

סדר הדין מהו/א' שוחטמן - מאת לירון מינקה


חומר עזר לקראת הבחינה

מחברת הכנה לבחינה - הדס פריאון - תשס"ט

תרשים זרימה - אשחר ארז


מבחנים משנים קודמות

תשס"ט - מועד א

תשס"ז - מועד א + פתרון בציון 93 - משואה גרין + פתרון בציון 95 - אורית חדד , מועד ב + פתרון בציון 100 - כוכב אלקיים

תשס"ו - מועד א + פתרון בציון 95 - ניר שני, פתרון בציון 96 - שירי בר-ציון , מועד ב

תשס"ה - מועד א + פתרון בציון 95 - יובל , מועד ב

תשס"ד - מועד א + פתרון בציון 80 - אייל פייפר , מועד ב

תשס"ג - מועד א